USB WiFi 4G LTE Dongle tốc độ 150Mbps

Giá cty : 426.800

USB WiFi 4G LTE Dongle là sản phẩm USB tạo Wifi từ kết nối mạng 4G với tốc độ lên đến 150Mbps mang đến những kết nối nhanh trong tầm tay