Vỏ Cụm từ AF 1027,1022

Giá cty : 800.000

Chất liệu nhựa ABS mới 100%.